Speciale uitgave no.2

Borger, 24 augustus 2020

Het is al weer een hele tijd geleden, onze eerste speciale uitgave in verband met het Coronavirus was in april 2020, dat u iets van ons heeft vernomen.

Wij willen u dan ook in deze tweede speciale uitgave van de PlusBus Borger-Odoorn op de hoogte brengen wat de stand van zaken op dit moment is rondom uw PlusBus.

Hieronder vindt u de inhoud van deze uitgave. U kunt hem ook downloaden en afdrukken [klik hier].

Alle vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn wensen u gezondheid en sterkte toe voor de komende periode. Zij hopen u, zo gauw het verantwoord is, terug te zien op een van onze uitjes in de PlusBus.

Ook de komende periode zullen we telefonisch bereikbaar zijn op 
maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur op 
telefoonnummer 06-31938756.

U zult ook nu een van de medewerkers van het coördinatieteam, Jan-Roelof of Pieter, aan de telefoon krijgen.


Nog geen uitjes met de PlusBus in het verschiet

Vorige week is het bestuur en het coördinatieteam van de PlusBus bij elkaar geweest om samen te bespreken of en hoe het mogelijk is om een doorstart te maken met het organiseren van uitjes voor u.

Het bestuur heeft bij diverse instanties informatie ingewonnen over wat de regels en richtlijnen zijn om uitjes te organiseren tijdens deze “Coronavirusperiode”.

Informatie is ontvangen van o.a. het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en de VRD (Veiligheidsregio Drenthe).

Op de vergadering is de huidige situatie met betrekking tot het Coronavirus besproken vanuit het oogpunt “gezondheid staat in alles voorop”.

Dit geldt natuurlijk allereerst voor u als deelnemer aan onze uitjes maar niet te vergeten ook voor onze vrijwilligers, de chauffeurs en begeleiders.

Na alle ontvangen informatie besproken te hebben en de discussie of we een voorzichtige doorstart zouden kunnen maken heeft het bestuur en het coördinatieteam besloten dat het niet verantwoord is om op dit moment al weer uitjes te organiseren en te gaan rijden.

Hieronder staat beschreven wat de regelgeving en richtlijnen zijn van het RIVM en VRD met betrekking tot onze PlusBus en het vervoer van passagiers en waar het bestuur haar beslissing op heeft gebaseerd.

Maar zij willen ook graag uw mening horen: Zou u wel of niet gebruik maken van eventuele toekomstige uitjes van de PlusBus die dan volgens de onderstaande voorwaarden plaats zouden vinden. We horen graag een reactie van u. (06-31938756)

I N  D E  B U S

Voor onze organisatie, PlusBus Borger-Odoorn, en een 9 persoons busje gelden de onderstaande regels/richtlijnen:

Recreatief vervoer: Bij rondritten moet er 1,5 meter onderlinge afstand in acht worden genomen. In onze PlusBus kunnen dan zoveel mensen plaatsnemen (inclusief chauffeur) dat er minimaal 1,5 meter onderlinge tussenruimte is. Dit zal neerkomen op 1 chauffeur en 2 passagiers.

Vervoer van A naar B: Bij vervoer van een locatie naar een andere locatie, Bijvoorbeeld van huis naar de dierentuin en later weer terug, dan is dit te vergelijken met het openbaar vervoer en geldt de afstandseis (1,5 meter) niet. De personen die vervoerd worden moeten wel zo ver mogelijk uit elkaar zitten en een niet-medisch mondkapje dragen. Uiteraard moet de chauffeur ook een mondkapje dragen.

Echter omdat de omstandigheden bij onze PlusBus anders zijn dan bij het openbaar vervoer heeft de VRD nog extra richtlijnen voor ons en zij schrijven dan ook:

“Het spreekt voor zich dat u ouderen vervoert, die sowieso in een kwetsbare positie zijn, het niet zo is, dat de bus tot zijn volledige capaciteit (8 passagiers) kan worden gebruikt. Wij raden u aan de nodige voorzichtigheid te betrachten en ook bij vervoer van A naar B zoveel mogelijk onderlinge afstand aan te houden”. In dit geval zouden we maximaal 4 passagiers kunnen vervoeren.

B U I T E N  D E  B U S

Zoals u allen weet zijn er buiten onze bus nog veel meer regels en richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Houdt 1,5 meter afstand, was vaak uw handen 20 seconden met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.

Ook in restaurants en gelegenheden om koffie/thee te drinken gelden diverse regels.

Het is dus nog niet zo ver dat we weer gezellig aan één tafel met elkaar een visje kunnen gaan eten bij Landman in Termunten.

De op dit moment geldende algemene regels / richtlijnen waaraan iedereen moet voldoen kunnen, afhankelijk van hoe het Coronavirus zich in de toekomst zal gedragen, elk moment veranderen.

De hierboven omschreven regels/richtlijnen zijn op dit moment van toepassing voor het vervoeren van passagiers in onze PlusBus maar kunnen elk moment wijzigen.


Uitslag woordzoeker speciale uitgave van april

In de speciale uitgave no.1 van april stond de woordzoeker “De brieven van Van Gogh in Drenthe”.

Hieronder de oplossing:

Op 2 oktober 1883 kwam Vincent van Gogh met de snikke (trekschuit) aan in Nieuw Amsterdam in Drenthe, waar hij zijn intrek nam in het veerhuis/logement van de familie Scholte. Hij kreeg op de bovenverdieping een “redelijk grote kamer, waar een kachel gezet is en waar toevalligerwijs een klein balkon aan is”, schreef hij aan zijn broer Theo. De schilder was verrukt over het uitzicht op het veenlandschap: Het is hier zo gansch en al dat wat ik mooi vind”. Dit is de oplossing van de puzzel. Het woord “gansch” is oud Nederlands voor vredig.

De winnaar van “een uitje naar keuze voor 2 personen” is Mevr. Schoenmakers uit Odoorn.

Op dit moment kunnen we de prijs nog niet uitreiken maar wat in het vat zit verzuurd niet.


W O O R D Z O E K E R – Typisch Nederlands

De oplossing van deze woordzoeker kunt u d.m.v. het u bekende telefoonnummer 06-31938756 van de PlusBus Borger-Odoorn doorgeven. U zult dan Jan Roelof of Pieter aan de telefoon krijgen.

De uiterlijke datum van het doorgeven van de oplossing is 1 oktober a.s.

Onder de goede oplossingen wordt er “een uitje naar keuze voor 2 personen” verloot.


P R I K B O R D – Artikel WeekInWeekUit 1 sept. 2020


Speciale uitgave no.1

Borger, april 2020

Wat een onwerkelijke periode, nu het corona virus ons dagelijks leven (zo goed als) plat heeft gelegd.

Dit betekent helaas ook dat de uitstapjes die wij hadden bedacht voor u in de maanden maart en april niet doorgaan. Ook voor de komende maanden zullen we geen leuke uitstapjes met u kunnen maken.

Toch willen we nog van ons laten horen en wel door een speciale uitgave van de PlusBus Borger-Odoorn.

We besteden in deze speciale uitgave aandacht aan diverse onderwerpen, o.a.:

 • Het Nationaal Ouderenfonds en het corona virus
 • Thuis en toch eropuit met www.plusbusbo.nl
 • In beweging met TV Drenthe
 • Wie zijn onze vrijwilligers van de PlusBus een naam bij een gezicht
 • Waar komt de naam Drenthe vandaan?
 • Een woordzoeker met prijs
 • Presentatie sponsoren

Hieronder vindt u de inhoud van deze uitgave. U kunt hem ook downloaden en afdrukken [klik hier].

Alle vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn wensen u gezondheid en sterke toe voor de komende periode.

Ook de komende periode zullen we telefonisch bereikbaar zijn op 
maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur op 
telefoonnummer 06-31938756.

U zult ook nu een van de medewerkers van het coördinatieteam, Jan-Roelof of Pieter, aan de telefoon krijgen.


Het Nationaal Ouderenfonds en het corona virus

Omdat het voor velen nu niet mogelijk is om de deur uit te gaan en anderen te ontmoeten, zet het Nationaal Ouderenfonds in op waardevol contact op afstand.
Het Ouderenfonds biedt u de mogelijkheid om met u te bellen of te schrijven.
Er zitten vele honderden vrijwilligers klaar om ouderen in het hele land te bellen via de Zilverlijn of om u een kaartje of een brief te sturen.

 

Z I L V E R L I J N

Wat is de Zilverlijn?

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Deelnemers worden iedere week op een vast dagdeel gebeld door een van onze getrainde vrijwilligers. Vrijwilligers bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte aan is.

Voor wie is de Zilverlijn?

De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk vinden om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon. Of het nu gaat om een gezellig praatje, een goed gesprek of een luisterend oor, iedereen is welkom. De onderwerpen van het gesprek bepalen deelnemer en vrijwilliger uiteraard zelf. Deelname is gratis en vrijblijvend. Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

E X T R A  P O S T

Tijdelijk extra post voor alle ouderen

Kan u als oudere wel een opbeurend moment gebruiken? Bij het Ouderenfonds melden zich dagelijks vrijwilligers die u heel graag post willen sturen! Wij vragen of zij u wekelijks een brief of een kaart willen sturen. Geef u op voor een hart onder de riem in deze moeilijke tijd.

Hoe werkt het?

 • U meldt zich aan bij het Ouderenfonds via 088-344 2000
 • U geeft aan dat u een wens heeft voor ‘Meer post tijdens de coronacrisis’
 • Het Ouderenfonds koppelt een vrijwilliger aan uw wens. Zij geven uw adres direct door.
 • Zij vragen de vrijwilligers om u, zolang de coronacrisis duurt, ongeveer 1 keer in de week een kaartje, brief of tekening te sturen.
 • U kan veilig thuis blijven en hoeft niets terug te sturen
 • Het contact eindigt als de coronacrisis voorbij is.

Wilt u gebruik maken van de Zilverlijn?

De PlusBus Borger-Odoorn wil u in contact brengen met de Zilverlijn van het Ouderenfonds. U kunt zich hiervoor aanmelden door met ons te bellen op het vertrouwde telefoonnummer 06-31938756 van de PlusBus Borger-Odoorn. Wij zullen dan uw gegevens en telefoonnummer doorgeven aan het Zilverlijn-belteam zodat zij contact met u zullen opnemen.
Kijk ook op www.ouderenfonds.nl


Thuis en toch eropuit met www.plusbusbo.nl

Doordat we samen niet meer met de bus op stap kunnen naar onze geplande uitjes in de provincies Groningen en Drenthe presenteren wij u op onze website virtuele uitjes.

Meer dan 25 filmpjes!

Filmpjes over bijvoorbeeld een bezoek aan het Museum de Proefkolonie in Frederiksoord of het Jan Kruis Museum in Orvelte. Beelden van de Tulpenroute, “Kom in de Kas”, of een rondritje door Drenthe achterop een motor.

Met behulp van de computer, een tablet of i-pad zo vanuit uw eigen stoel eventjes eropuit.

Veel plezier en tot gauw weer in de ‘echte’ PlusBus.

 

 


Niet op stap met de PlusBus maar in beweging met TV Drenthe

Thuiszitten betekent natuurlijk niet automatisch stilzitten. Om te voorkomen dat u te weinig beweging krijgt nu u verplicht thuis moet blijven, is er Drenthe Beweegt. Het programma op TV Drenthe is een samenwerking met Sport Drenthe.

Elke werkdag om 10.00 uur is het nieuwe televisieprogramma Drenthe Beweegt te zien op TV Drenthe. Een kwartier lang bewegen om een beetje fit te blijven, nu veel mensen thuiszitten.

Het zijn conditionele en fysieke oefeningen, maar dan wel in zeer lichte vorm. Belangrijke onderdelen zijn balans-, hand- en oogcoördinatie en het trainen van de voorste hersenhelft. Dingen die je dus nodig hebt in het dagelijkse leven.

Voor meer informatie [klik hier]


De vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn

Chauffeurs

Barth Hooghoudt [23]
Frans Vennink [1]
Frits Langeland [14]
Henk van den Broek [7]
Henk Rosing [4]
Lies Vreugdenhil [18]
Miep Steen [16]
Peter Hoedeman [21]
René Rekker
Sjoerd Elsinga [8]

Begeleiders

Dora Jansen [15]
Kitty Warmink
Pia de Vries [9]
Aly Polling [12]
Suze v/d Molen [17]
Nelly de Groot [19]
Betsie Vennink [20]
Joke Rosing [3]

Coördinatieteam

Jan Roelof Hoiting [2] telefoon
Pieter Fluiter [10] telefoon
Wietske Tjoelker [22] programma
Kini Kokenberg [13] coördinator
Jurjen Pinkster programma

Bestuur

Fien Heeringa [6] voorzitter
Hans van Ewijck [11] secretaris
Jaap Dost penningmeester
Jan Vijfschagt [5] bestuurslid
Kini Kokenberg [13] bestuurslid


W I S T  U  D A T ? – Waar komt de naam Drenthe vandaan?

door Ineke Kemper (www.rtvdrenthe.nl)

“De naam Drenthe komt voor het eerst voor in de mistige middeleeuwen. Ergens in de tweede eeuw duikt voor het eerst de naam Tubantia op, dat slaat op Twente. Twente is een twee-eenheid”, legt Bos uit. “De eerste twee letters ‘TW’ staat voor twee. En volgens de geleerden is in die tijd ook de naam Drenthe ontstaan als drie-eenheid.”Waar en wanneer is de naam van onze provincie ontstaan? We gaan op pad met Jan Bos, oud-medewerker van het Drents Archief. Hij weet veel over Drenthe.

De eerste letters
In de naam Drenthe staan de eerste twee letters ‘DR’ voor drie. Maar waar komt het laatste stukje ‘enthe’ dan vandaan? “Enthe, of vroeger ente zonder de ‘H’ staat voor entiteit of eenheid. En Drenthe bestond oorspronkelijk uit drie delen.”

Die drie delen werden later de zes dingspelen. Eerst had je alleen Noordenveld met Rolde als centrale plaats, Zuidenveld met Sleen of Emmen als centrale plaats en Westerveld met Diever. Rond 1050 werden die drie delen opgesplitst in zes.

Waar komt dan de letter ‘H’ vandaan?
Opvallend is dat Twente zonder de letter ‘h’ geschreven wordt, maar dat ‘ie bij Drenthe wel is toegevoegd. “Dat is na de oorlog gedaan’, aldus Bos. “Na de oorlog kwam de opbouw van het zelfbewustzijn en toen vond men het wel mooier en chiquer om die ‘h’ toe te voegen. En het onderscheid ons ook, want Twente heeft hem niet.”

De ‘h’ is dus eigenlijk alleen maar een stukje versiering. “Maar wel een mooie versiering, niets mis mee.”


W O O R D Z O E K E R – De brieven van Van Gogh in Drenthe

De oplossing van deze woordzoeker kunt u d.m.v. het u bekende telefoonnummer 06-31938756 van de PlusBus Borger-Odoorn doorgeven. U zult dan Jan Roelof of Pieter aan de telefoon krijgen.

De uiterlijke datum van het doorgeven van de oplossing is 1 mei a.s.

Onder de goede oplossingen wordt er “een uitje naar keuze voor 2 personen” verloot.

De woordzoeker uitprinten [klik hier]


P R I K B O R D – Advertentie in WeekInWeekUit van 24 maart 2020